Drobečková navigace

MŠ Herrmannova > MŠ Baarova > Aktuality pro rodiče - MŠ Baarova > Důležité informace

Důležité informaceVážení rodiče,

v této nové situaci, jakou teď prochází školství se informace mění ze dne na den. Proto zasílám aktualizované zprávy, na které musíme všichni s tolerancí reagovat.Do této doby se vlastně nevědělo, jak to dopadne s čerpáním ošetřovného. Nyní vláda rozhodla:

Text ze stránek MPSV:

Když se rozhodnu dítě v květnu nedat do školy nebo školky, bude nárok na ošetřovné?
Poslanecká sněmovna schválila 13. 5. 2020 pozměňovací návrh, podle kterého budou mít nárok na ošetřovné nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách. Návrh zákona schválený poslanci bude nyní postoupen k projednání v Senátu, pokud bude souhlasit i většina horní komory, bude zbývat už jen podpis prezidenta republiky
.

Změna školného:

Nejdříve nám z odboru školství dali na vědomí, že školné se v květnu za týden provozu platit nebude, následně na to bohužel zasedání rady města 11.05. rozhodlo, že se bude platit školné za květen v poměrné části, tudíž 200 Kč, které se bude muset vybrat hotově v mš, a to ode všech, i těch, kteří nenastoupí. Jinak by se stali dlužníky.

Všem rodičům, kteří mají nastavené trvalé příkazy, či již za měsíc květen zaplatili, odešle paní účetní plnou výši zpět a ta poměrná část 200 Kč se oproti podpisu vybere v hotovosti ode všech v mateřské škole. Prosím, 200 Kč dejte do obálky, napište jméno a příjmení dítěte a předejte v den nástupu paní učitelce. Ti, co zůstanou doma, prosím, aby přišli kdykoli během dne zaplatit do MŠ také formou obálky.

Za červen už klasicky přes účet.

Nahlášení stravy:

Co se týče stravy, paní vedoucí nahlásí automaticky na 25.5. všechny děti, tudíž ti, kteří do mateřské školy nenastoupí, si obědy musí odhlásit!!

Mail od paní vedoucí z jídelny:

Vážení rodiče, strávníci.
Od 25. 05. 2020 bude ŠJ připravovat stravu pro MŠ, žáky I. Stupně ZŠ a zaměstnance. Obědy cizím strávníkům, kteří konzumovali u stolu, budeme vydávat pouze do jídlonosičů.
Děti MŠ přihlásíme k odběru stravy automaticky, ale ostatní skupiny strávníků ne.Ti budou mít možnoszt přihlásit si stravu individuálně prostřednictvím www. strava. cz.
Z organizačních důvodů stravu na měsíc květen objednejte prostřednictvím webových stránek nejpozději do 18. 5. 2020.
Připomínáme, že stravu je nutno uhradit předem. Zkontrolujte si prosím Vaše účty na kartách strávníka prostřednictvím stránky
www.strava.cz a Ti z Vás, kteří nemají dostatečný finanční obnos a hradíte stravu příkazem, zajistěte si do 18. 5.2020 dostatečný finanční obnos.
Strávníkům, kteří mají povoleno inkaso z bank, účetní ŠJ strhne potřebnou částku v období od 14.05. do 20.05.2020.
V Olomouci dne 14. 5. 2020                                       Anna Žáková, vedoucí ŠJ Řezníčkova l, Olomouc

 Prázdniny:

Dnes, 15 05., poslední možnost nahlášení Vašeho dítěte na prázdniny!!!!

Děkuji všem rodičům za přečtení a toleranci!