Drobečková navigace

Úvod > MŠ Herrmannova > O mateřské škole > Aktuality - MŠ Herrmannova

Aktuality - MŠ Herrmannova


Ošetřovné

0šetřovné do konce června

Výkaz péče - po otevření škol


Publikováno včera v 0:22

Společné fotografování tříd

Ve středu, 10. 6. 2020, se uskuteční společné focení všech tříd. Děti se budou fotit během dopoledne (od 8:00 hod) na zahradě MŠ. Fotky budou hrazeny z fondu SRPŠ.


Publikováno 2. 6. 2020 10:49

Oslava dne dětí na zahradě MŠ a skákací hrad

2.6. 2020 - oslava Dne dětí se uskuteční po jednotlivých třídách na zahradě MŠ

4.6. 2020 -  během dopoledne bude umístěn na zahradě MŠ SKÁKACÍ HRAD pro děti - třídy se budou střídat

 


Publikováno 1. 6. 2020 9:43

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Doplňující informace pro rodiče přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

úterý 16. 6. 2020, od 16:00hod. ve 4. třídě myšek – informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Tiskopisy, které zde odevzdáte, budou řádně, čitelně vyplněné a podepsané (tiskopisy jste si převzali v MŠ, nebo k tisku na www.ms-herrmannova.cz

· Přihláška ke stravování

· Přihláška k platbě školného

· Evidenční list dítěte – potvrzený ošetřujícím lékařem a podpisy zákonných zástupců


Publikováno 1. 6. 2020 9:39

Pozvánka na červnovou schůzku SRPŠ

Pozvánka


Publikováno 27. 5. 2020 20:36

Doplňující informace ke znovuotevření MŠ

Vážení rodiče - doplňující informace

· provoz školky je stejný, jak před uzavřením provozu

· konečný provoz všech tříd od 16:00 - 16:30hod. ve 3. třídě berušek

· z podaných informací MmOl se mohou děti spojovat do tříd

· zájmové kroužky budou probíhat ve stejném režimu, a to od 25. 5. - 29. 6. 2020

· doprovod dětí bude mít zakryta ústa a nos ochrannými prostředky

· děti mít roušky nemusí

· při nástupu dítěte do MŠ odevzdají rodiče podepsané „Čestné prohlášení“, které se bude záznamem vašeho podpisu aktualizovat po delší, jak dva dny nepřítomnosti dítěte

· aktuálně denně informujte p. uč. o zdravotním stavu svého dítěte

· úplatu za měsíc 5/2020 = 200,- Kč, odevzdáte v podepsané obálce u p. uč. ve třídě

/ následně vám bude vystaven doklad/

· plyšáky a jiné hračky se do školky nenosí

· dodržujte hygienická opatření před vstupem do areálu školy, a v prostorách zahrady

· dodržujte hygienickou vzdálenost 4 dospělých osob v prostoru šatny dětí

· v prostoru šatny se zdržujte po nezbytně nutnou dobu

· nahlašování, omlouvání dětí ze vzdělávání, sdělte p-uč. ústně

· děti si před vstupem do třídy umyjí ruce mýdlem a pod tekoucí vodou

· rodiče nevstupují do třídy

· vrácení peněz za zrušenou „Školu v přírodě“ bude provedeno na třídě / MŠ Herrm./

 

Vyvěšeno 20. 5. 2020


Publikováno 20. 5. 2020 20:07

Rodičům dětí, které NEJSOU přihlášeny do MŠ

Připomínáme  rodičům,

jejichž děti nejsou nahlášeny od 25.5. 2020 k docházce do mateřské školy, k odhlášení obědů.

Děkujeme

 


Publikováno 18. 5. 2020 10:19

Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Výsledky přijímacího řízení - MŠ Herrmannova

Výsledky přijímacího řízení - MŠ Baarova Chomoutov


Publikováno 18. 5. 2020 10:03

Důležité informace k obnovení provozu MŠ

 

1. Mateřská škola bude na základě rozhodnutí ORP Olomouc otevřena od 25. 5. 2020 v běžném provozu.

2. Do mateřské školy mohou nastoupit jen zdravé děti.

3. Při cestě do MŠ se na osoby vztahují obecná pravidla chování, stanovená krizovými opatřeními a pravidly - dodržování odstupů 2m (nevztahuje se na doprovod dítěte).

4. Doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.

5. Používejte dezinfekci na ruce umístěné v šatně třídy.

6. Děti, ani zaměstnanci školy roušky nosit nemusí.

7. V prostoru šatny dodržujte maximální počet 4 rodičů s dětmi, s dodržováním bezpečných odstupů.

8. Děti si neprodleně po přezutí a převlečení důkladně umyjí ruce pod tekoucí vodou a tekoucím mýdlem. Ruce si utírají do jednorázového papírového ubrousku a poté vstupují do třídy.

9. Rodič nebo doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy.

10. Rodiče si přihlásí pro své dítě stravu na svém účtu, a to obvyklým způsobem.

11. Stravování bude probíhat v běžné podobě, za zvýšených hygienických podmínek.

12. Vzdělávací aktivity budou organizovány větší než obvyklou část dne v areálu zahrady MŠ, v odděleném prostoru pro jednotlivé třídy.

13. Nedávejte dětem do školky žádné plyšáky, hračky a jiné předměty.

14. Kromě pravidelného úklidu se bude provádět úklid a sanitace nejvíce namáhaných prostor, dezinfikovat se budou toalety, stoly po jídle, kliky u dveří, šatny.

Školné – na základě rozhodnutí Rady města Olomouce ze dne 11. 5. 2020, dochází k obnovení úplaty za předškolní vzdělávání, a to již od 25. 5. 2020 /změna oproti návrhu od 1. 6. 2020/. Výše úplaty za období 5/2020 činí 200,-Kč. Tuto částku odevzdávejte prosím v hotovosti, v podepsané obálce ve své třídě, a to v týdnu od 25. 5. – 29. 5. 2020 . Následně vám bude vystaven doklad o převzetí. Školné za 6/2020 je 700,- Kč – platba běžným způsobem. Částky jsou platné pro všechny platící rodiče, i pro děti, které nenastoupí.

V DEN NÁSTUPU DO MŠ odevzdají zákonní zástupci dítěte pedagogickým pracovnicím vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ – viz Dokumenty nebo k vyzvednutí ve vytištěné podobě v šatně třídy – zde použijte k vyplnění vlastní propisovací pero.

Bez tohoto dokumentu nebude možné dítě přijmout. Každý pak následující den bude stačit slovní vyjádření.

Na čestném prohlášení jsou uvedeny osoby s rizikovými faktory. Do rizikové skupiny patří i dítě, které osobně splňuje alespoň jeden bod ( 2-8 ) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje osoba žijící ve společné domácnosti. Doporučujeme, aby zákonní zástupci dobře rozhodli o účasti dětí v MŠ a ze stejných hledisek zvážili vyzvedávání dětí svými prarodiči nebo jinými blízkými seniory.

Pokud by dítě vykazovalo některý z příznaků COVID 19, kontaktujeme ihned zákonného zástupce, který neprodleně vyzvedne své dítě z MŠ. Dítě bude do doby vyzvednutí rodičem izolováno v samostatné místnosti, pro znemožnění dalšího možného šíření infekce.

Komunikace rodičů se školou v době mimořádného provozu:

1. Vaše požadavky na vyzvednutí dítěte z MŠ v jiné než stanovené době, omlouváni ze vzdělávání, sdělujte ústně paní učitelce ve třídě

2. Pokud potřebujete komunikovat s třídní učitelkou, volte prosím, tyto možnosti:

a) mailovou komunikací na skolka@ms-herrmannova.cz, webové stránky školy - Vaše zpráva

b) telefonem na číslo vaší třídy

TĚŠÍME SE NA VÁS !!! – kolektiv zaměstnanců školy


Publikováno 14. 5. 2020 20:42

Změna omezeného počtu přihlášených dětí

 

Vážení rodiče - aktuální informace!!!

 

Dle aktuální informace z MmOL, se ruší omezený počet dětí na třídu a postupuje se dle

manuálu MŠMT, z kterého vyplývá, že znovuotevření MŠ se i nadále řídí standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle z.č.561/2004 Sb - počet dětí v jedné třídě není omezen.

 

Pokud jste již přihlásili vaše děti k předpokládanému datu otevření školy od 25. 5. 2020, byly vaše požadavky kladně vyřízeny.

.

Rodiče dětí, kteří by ještě uvažovali o nástupu svých dětí k předpokládanému termínu, mají možnost nahlásit děti do 15. 5. 2020.

 

Vyvěšeno: 5. 5. 2020


Publikováno 7. 5. 2020 10:24