Drobečková navigace

MŠ Herrmannova > MŠ Baarova > Spolupráce

Spolupráce s rodiči a s veřejností

Projekt Sokol - Česká obec sokolská

INTEGRAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY - „SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY “

Projekt si klade za cíl vzbudit zájem v dětech o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci, rozvoji pohybové gramotnosti a přináší radost ze splněných úkolů jak individuálních, tak i skupinových, a to vše hravou formou deníčků se zvířátky a úkoly.

Program je pro účastníky zdarma a  je podporován z finančních prostředků MŠMT a Svazu měst a obcí ČR.

Jsme zapojeni do programu " Přečti " - dobrovolnický program pro seniory 

Máme svou pohádkovou babičku, letos již 5.rokem !

Pohádková babička k nám chodí pravidelně jednou týdně předčítat dětem pohádky. Právě díky pravidelnosti se otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb a přátelství. Děti se na pohádkovou babičku těší a vstřebávají od ní klid a rozvahu. Naopak děti dodávají babičce energii, optimismus a pocit užitečnosti. 

 Spolupracujeme s Klubem pro seniory Chomoutov

Podporujeme vzájemná mezigenerační setkání seniorů a dětí. Pravidelně s dětmi docházíme za seniory do zázemí klubu s kulturním programem a pomocí písní, básniček a dětmi vytvořených přáníček seniorům popřejeme k jejich významnému životnímu jubileu. Děti si na oplátku odnesou sladkost, kterou upekly samotné babičky :-).