O školce

Naše mateřská škola je klasickou mateřskou školou, která se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Ve svém vzdělávacím procesu využívá prvky alternativního vzdělávání jako jsou prvky „Montessori“, „Začít spolu“ a enviromentální vzdělávání.

Je zaměřena na individuální rozvoj každého dítěte, na schopnosti učitele pozitivně děti motivovat, podporovat jejich kreativitu a respektovat vývojové zvláštnosti každého dítěte. Hra, prožitkové učení, řešení problémových úkolů, hledání souvislosti mezi získanými zkušenostmi a jejich upotřebitelnosti v běžném životě, jsou přirozenou součástí vzdělávání.

Vzdělávání je doplněno primární logopedickou prevencí, která je zaměřena na rozvoj jazykových dovedností. Prioritně je práce logopeda směřována k dětem s povinnou předškolní docházkou.

Odloučeným pracovištěm naší mateřské školy je mateřská škola Baarova v Chomoutově.