Drobečková navigace

Úvod > MŠ Baarova > Aktuality pro rodiče - MŠ Baarova

Aktuality pro rodiče - MŠ Baarova


Novější 1 3

Rozloučení s předškolními dětmi

 

Slavnostní rozloučení předškoláků se bude konat v pátek 26.6.2020 od 18.00 hodin na zahradě MŠ.

Srdečně jsou zváni rodiče, příbuzní a kamarádi.

Po odpasování dětí cca v 18.30 hodin bude následný program zajištěn již pouze pro předškoláky bez rodičů a kamarádů. 


Publikováno 18. 6. 2020 19:07

Školné na školní rok 2020/2021

 

ŠKOLNÉ na školní rok 2020/2021

od 1.9. 2020 = 850,-

PLATÍ SE NA ÚČET MATEŘSKÉ ŠKOLY vždy nejpozději k 20. dni v měsíci na číslo účtu: 1809738389/0800

variabilní symbol – datum narození dítěte

povinný údaj při platbě je - uvedení jména a příjmení dítěte v poznámce

Platbu vždy provádějte, prosím, pouze na daný kalendářní měsíc a neposílejte platby dopředu. Děkujeme všem rodičům za spolupráci!

 

 


Publikováno 5. 6. 2020 17:15

Platba školného - prázdninový provoz

 

Informace k úhradě platby pro nahlášené děti v době prázdninového provozu

Školné

MŠ Baarova -  3. 8. 2020 - 26. 8. 2020           školné - 600,- Kč                 ( předškolní děti neplatí)

 

Platbu školného za měsíc srpen 2020 uhraďte, prosím,  nejpozději do 26. 6. 2020

na číslo účtu 1809738389/0800

Stravné

 srpen -   Školní jídelna  Řezníčkova          stravné na den  42,- Kč -  platba prostřednictvím vašeho stravovacího  účtu

 

  

 


Autor: Renáta Kopečná Publikováno 5. 6. 2020 17:03

Fotografování tříd

Vážení rodiče,

společné fotografování tříd proběhne v úterý 09.06.2020 v 09.00.hodin na zahradě MŠ. Posléze se budou fotit předškolní děti, kteří odchází v září do školy. Pokud by měly rodiče zájem, mohou se děti vyfotit i ve skupince či s kamarádem... Nutno dopředu nahlásit.

Prosíme, aby přišli i rodiče, kteří jsou s dětmi doma, ať mají děti na fotografii co nejvíce svých kamarádů. Děkujeme!


Autor: Renáta Kopečná Publikováno 3. 6. 2020 21:22

Doplňující informace ke znovuotevření MŠ

 

Vážení rodiče - doplňující informace:

· provoz školky je stejný, jak před uzavřením provozu

· konečný provoz všech tříd od 16:00 - 16:30hod. ve 3. třídě berušek

· z podaných informací MmOl se mohou děti spojovat do tříd

· zájmové kroužky budou probíhat ve stejném režimu, a to od 25. 5. - 29. 6. 2020

· doprovod dětí bude mít zakryta ústa a nos ochrannými prostředky

· děti mít roušky nemusí

· při nástupu dítěte do MŠ odevzdají rodiče podepsané „Čestné prohlášení“, které se bude záznamem vašeho podpisu aktualizovat po delší, jak dva dny nepřítomnosti dítěte

· aktuálně denně informujte p. uč. o zdravotním stavu svého dítěte

· úplatu za měsíc 5/2020 = 200,- Kč, odevzdáte v podepsané obálce u p. uč. ve třídě

/ následně vám bude vystaven doklad/

· plyšáky a jiné hračky se do školky nenosí

· dodržujte hygienická opatření před vstupem do areálu školy, a v prostorách zahrady

· dodržujte hygienickou vzdálenost 4 dospělých osob v prostoru šatny dětí

· v prostoru šatny se zdržujte po nezbytně nutnou dobu

· nahlašování, omlouvání dětí ze vzdělávání, sdělte p-uč. ústně

· děti si před vstupem do třídy umyjí ruce mýdlem a pod tekoucí vodou

· rodiče nevstupují do třídy

· vrácení peněz za zrušenou „Školu v přírodě“ bude provedeno na třídě / MŠ Herrm./

 

Vyvěšeno 20. 5. 2020


Publikováno 20. 5. 2020 20:05

Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Výsledky přijímacího řízení - MŠ Baarova


Publikováno 18. 5. 2020 10:14

Důležité informace

Vážení rodiče,

v této nové situaci, jakou teď prochází školství se informace mění ze dne na den. Proto zasílám aktualizované zprávy, na které musíme všichni s tolerancí reagovat.Do této doby se vlastně nevědělo, jak to dopadne s čerpáním ošetřovného. Nyní vláda rozhodla:

Text ze stránek MPSV:

Když se rozhodnu dítě v květnu nedat do školy nebo školky, bude nárok na ošetřovné?
Poslanecká sněmovna schválila 13. 5. 2020 pozměňovací návrh, podle kterého budou mít nárok na ošetřovné nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách. Návrh zákona schválený poslanci bude nyní postoupen k projednání v Senátu, pokud bude souhlasit i většina horní komory, bude zbývat už jen podpis prezidenta republiky
.

Změna školného:

Nejdříve nám z odboru školství dali na vědomí, že školné se v květnu za týden provozu platit nebude, následně na to bohužel zasedání rady města 11.05. rozhodlo, že se bude platit školné za květen v poměrné části, tudíž 200 Kč, které se bude muset vybrat hotově v mš, a to ode všech, i těch, kteří nenastoupí. Jinak by se stali dlužníky.

Všem rodičům, kteří mají nastavené trvalé příkazy, či již za měsíc květen zaplatili, odešle paní účetní plnou výši zpět a ta poměrná část 200 Kč se oproti podpisu vybere v hotovosti ode všech v mateřské škole. Prosím, 200 Kč dejte do obálky, napište jméno a příjmení dítěte a předejte v den nástupu paní učitelce. Ti, co zůstanou doma, prosím, aby přišli kdykoli během dne zaplatit do MŠ také formou obálky.

Za červen už klasicky přes účet.

Nahlášení stravy:

Co se týče stravy, paní vedoucí nahlásí automaticky na 25.5. všechny děti, tudíž ti, kteří do mateřské školy nenastoupí, si obědy musí odhlásit!!

Mail od paní vedoucí z jídelny:

Vážení rodiče, strávníci.
Od 25. 05. 2020 bude ŠJ připravovat stravu pro MŠ, žáky I. Stupně ZŠ a zaměstnance. Obědy cizím strávníkům, kteří konzumovali u stolu, budeme vydávat pouze do jídlonosičů.
Děti MŠ přihlásíme k odběru stravy automaticky, ale ostatní skupiny strávníků ne.Ti budou mít možnoszt přihlásit si stravu individuálně prostřednictvím www. strava. cz.
Z organizačních důvodů stravu na měsíc květen objednejte prostřednictvím webových stránek nejpozději do 18. 5. 2020.
Připomínáme, že stravu je nutno uhradit předem. Zkontrolujte si prosím Vaše účty na kartách strávníka prostřednictvím stránky
www.strava.cz a Ti z Vás, kteří nemají dostatečný finanční obnos a hradíte stravu příkazem, zajistěte si do 18. 5.2020 dostatečný finanční obnos.
Strávníkům, kteří mají povoleno inkaso z bank, účetní ŠJ strhne potřebnou částku v období od 14.05. do 20.05.2020.
V Olomouci dne 14. 5. 2020                                       Anna Žáková, vedoucí ŠJ Řezníčkova l, Olomouc

 Prázdniny:

Dnes, 15 05., poslední možnost nahlášení Vašeho dítěte na prázdniny!!!!

Děkuji všem rodičům za přečtení a toleranci!


Autor: Renáta Kopečná Publikováno 15. 5. 2020 11:24

Důležité informace k obnovení provozu MŠ.

 

1. Mateřská škola bude na základě rozhodnutí ORP Olomouc otevřena od 25. 5. 2020 v běžném provozu.

2. Do mateřské školy mohou nastoupit jen zdravé děti.

3. Při cestě do MŠ se na osoby vztahují obecná pravidla chování, stanovená krizovými opatřeními a pravidly - dodržování odstupů 2m

(nevztahuje se na doprovod dítěte).

4. Doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.

5. Používejte dezinfekci na ruce umístěné v prostoru před šatnami.

6. Děti ani zaměstnanci školy roušky nosit nemusí.

7. V prostoru šatny dodržujte maximální počet 2 rodičů s dětmi a s dodržováním bezpečných odstupů.

8. Děti si neprodleně po přezutí a převlečení s paní učitelkou důkladně umyjí ruce pod tekoucí vodou a tekoucím mýdlem. Ruce si utírají do jednorázového papírového ubrousku, poté vstupují do třídy za ostatními dětmi.

9. Rodič nebo doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy!!

10. Rodiče si přihlásí pro své dítě stravu na svém účtu, a to obvyklým způsobem.

11. Stravování bude probíhat v běžné podobě za zvýšených hygienických podmínek.

12. Vzdělávací aktivity budou organizovány větší než obvyklou část dne v areálu zahrady MŠ.

13. Nedávejte dětem do školky žádné plyšáky, hračky a jiné předměty.

14. Kromě pravidelného úklidu se bude provádět úklid a sanitace nejvíce namáhaných prostor, dezinfikovat se budou toalety, stoly po jídle, kliky u dveří, šatny.

15. Prosím rodiče,aby dali dětem na pobyt venku plastovou láhev s uzavíratelným vrškem.

Školné – na základě rozhodnutí Rady města Olomouce ze dne 11. 5. 2020, dochází k obnovení úplaty za předškolní vzdělávání, a to již od 25. 5. 2020 /změna oproti návrhu od 1. 6. 2020/. Výše úplaty za období 5/2020 činí 200,-Kč. Tuto částku odevzdávejte prosím v hotovosti, v podepsané obálce ve své třídě, a to v týdnu od 25. 5. – 29. 5. 2020 . Následně vám bude vystaven doklad o převzetí. Školné za 6/2020 je 700,- Kč – platba běžným způsobem. Částky jsou platné pro všechny platící rodiče, i pro děti, které nenastoupí.

V DEN NÁSTUPU DO MŠ odevzdají zákonní zástupci dítěte pedagogickým pracovnicím vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ – viz Dokumenty nebo k vyzvednutí ve vytištěné podobě v šatně třídy – zde použijte k vyplnění vlastní propisovací pero.

Bez tohoto dokumentu nebude možné dítě přijmout. Každý pak následující den bude stačit slovní vyjádření.

Na čestném prohlášení jsou uvedeny osoby s rizikovými faktory. Do rizikové skupiny patří i dítě, které osobně splňuje alespoň jeden bod ( 2-8 ) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje osoba žijící ve společné domácnosti. Doporučujeme, aby zákonní zástupci dobře rozhodli o účasti dětí v MŠ a ze stejných hledisek zvážili vyzvedávání dětí svými prarodiči nebo jinými blízkými seniory.

Pokud by dítě vykazovalo některý z příznaků COVID 19, kontaktujeme ihned zákonného zástupce, který neprodleně vyzvedne své dítě z MŠ. Dítě bude do doby vyzvednutí rodičem izolováno v samostatné místnosti, pro znemožnění dalšího možného šíření infekce.

Komunikace rodičů se školou v době mimořádného provozu:

1. Vaše požadavky na vyzvednutí dítěte z MŠ v jiné než stanovené době, omlouváni ze vzdělávání, sdělujte ústně paní učitelce ve třídě.

2. Pokud potřebujete komunikovat s třídní učitelkou, volte prosím, tyto možnosti:

a) mailovou komunikací na baarova@ms-herrmannova.cz, webové stránky školy - Vaše zpráva

b) telefonem na číslo pevné linky či mobilu

TĚŠÍME SE NA VÁS !!! – kolektiv zaměstnanců školy


Publikováno 14. 5. 2020 21:11

Důležité upozornění

 

Důležité upozornění

 

Krizový štáb města ze dne 29. 4. 2020 rozhodl, že doporučí Radě města Olomouce, aby souhlasila s otevřením mateřských škol od 25. 5.2020.

 

11. 5. 2020 proběhne jednání rady MmOl, kde bude dán definitivní termín. Současně budou k dispozici informace z ministerstva školství, zdravotnictví a KHS.

 

 

Vyvěšeno 30. 4. 2020


Publikováno 4. 5. 2020 13:19

Důležité upozornění

Důležité upozornění pro rodiče


Publikováno 28. 4. 2020 22:22

Novější 1 3