Drobečková navigace

MŠ Herrmannova > MŠ Baarova > Naše MŠ > O nás

O naší MATEŘSKÉ ŠKOLE

Naše školka je odloučeným pracovištěm MŠ Herrmannova v Olomouci.

Provoz mateřské školy: 6,15 hod. do 16,15 hod.
Počet pedagogických pracovníků: 4
Počet provozních pracovnic: 1 

Pedagogičtí pracovníci:

Kopečná Renáta  - zástupce ředitele

Gregorová Dagmar

Porplyciová Tereza

Mikulková Petra

Provozní pracovnice:

Tkadlecová Monika

Představujeme Mateřskou školu

Mateřská škola Baarova – Chomoutov se nachází ve stejnojmenné vesnici vzdálené 5 kilometrů od Olomouce, jehož je městskou částí. MŠ byla vybudována v roce 1970 jako jednotřídní, s přibývajícími dětmi byla rozšířena na dvoutřídní s maximální kapacitou 44 dětí. V roce 1997 byla naše škola zasažena povodní, která zničila veškeré vnitřní vybavení. Školka poté prošla rekonstrukcí, díky níž je moderně vybavena. Naše budova stojí v zahradě se vzrostlou vegetací v klidné části obce. V blízkosti Chomoutova se nachází Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví, která nám umožňuje krásné vycházky s pozorováním a poznáváním přírody.

V roce 2008 prošla naše mateřská škola rekonstrukcí. Byla vyměněna stará okna za plastová, část topných těles, celá školka byla vymalována a bylo vybudováno nové zdravotně hygienické zařízení pro II. oddělení. Realizace této přestavby umožnila zlepšení a zjednodušení režimu dne dětí. V roce 2010 prošla naše mateřská škola další velkou rekonstrukcí, při které v celé budově byla vyměněna elektroinstalace, na chodbách položena nová dlažba, ve třídách nové PVC podlahy i koberce. Byla přebudována přípravna stravy a celá školka byla opět nově vymalována. Také bylo dokončeno nové oplocení MŠ a opraveny chodníky v areálu školy. Vstup do budovy mateřské školy byl vybaven kamerovým systémem.

V letech 2017 – 2019 se pokračovalo vymalováním tříd, výměnou dveří, obložením topných těles, koupí nového nábytku a nově udělanou příjezdovou cestou. V dalších letech se bude pokračovat úpravou školní zahrady s doplněním herních prvků a vegetace.

Děti jsou rozděleny do dvou oddělení dle věku:

1.třída - starší a předškolní děti - (4,5 - 7 leté ) - žabky

2.třída - mladší děti - (3 - 4,5 leté ) - myšky

Třídy jsou od sebe odděleny posuvnými dveřmi, které dostatečně zajišťují soukromí obou tříd. Jejich flexibilnost pedagogům umožňuje, aby se volné hry prolínaly bez ohledu na umístění dětí ve třídě a děti se tak mohly potkávat se sourozenci či oblíbenými kamarády.

Touto variabilitou je zajištěno bezpečné prostředí, ulehčena adaptace nových dětí a je podpořeno pro-sociální chování dětí. Vzhledem k menším prostorům MŠ se některé vzdělávací činnosti a pohybové aktivity přesouvají na velkou zahradu MŠ, což také v dětech rozvíjí kladný a trvalý vztah k přírodě.

Zaměření školy

Naší snahou je vést děti na základě jejich individuálních předpokladů k všestrannému rozvoji tělesnému, psychickému i sociálnímu. Podporujeme, aby se děti učily vzájemně si pomáhat a jeden druhého podporoval na cestě při dosahování vzdělávacích cílů. Učí se tomu, že společnost je přirozeně rozmanitá a individuální odlišnosti druhých je třeba přijímat s respektem.

Úkolem naší mateřské školy je doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. Naší snahou je být dobrými průvodci dětí na jejich cestě za poznáním a vybavit je potřebnými kompetencemi pro další vzdělávání a život.

Motto: „ Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“
/Linda Dobson/