Drobečková navigace

MŠ Herrmannova > O MŠ > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Herrmannova, Olomouc

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Magistrát města Olomouce

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání,

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Herrmannova, Olomouc
  Herrmannova 1
  779 00, Olomouc

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Herrmannova, Olomouc
  Herrmannova 1
  779 00, Olomouc

 • 4.3 Úřední hodiny

  dle telefonické dohody

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 585 222 971
  mobilní telefon: +420 737 401 418

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.ms-herrmannova.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Herrmannova, Olomouc
  Herrmannova 1
  779 00, Olomouc

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  skolka@ms-herrmannova.cz

 • 4.8 Datová schránka

  rztkvx9

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1809738389/0800

6. IČO

75029561

7. DIČ

CZ75029561, škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skolka@ms-herrmannova.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): rztkvx9

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Herrmannova, Olomouc, Herrmannova 1, 779 00, Olomouc

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Mateřská škola Herrmannova neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.