Drobečková navigace

MŠ Herrmannova > O MŠ > Spolupráce se subjekty

Spolupráce naší mateřské školy s jinými subjekty

Od roku 2005 jsme se zapojili do sítě mateřských škol rozvíjejících ekologickou výchovu pod názvem " MRKVIČKA" stali jsme se držitelem certifikátu o spolupráci.

Okresní knihovna Olomouc:

 • každoročně děti navštěvují Městskou knihovnu a účastní se vybraných programů pro předškoláky

Dopravní hriště SEMAFOR:

 • děti se při praktických ukázkách seznámí se základy dopravní výchovy a bezpečností silničního provozu

Městská policie Olomouc:

 • každoročně u nás organizují besedy zástupci Městské policie Olomouc, kteří děti poučí o bezpečném způsobu chování, seznámí je se svojí prací, naučí děti, jak se chovat při možných nebezpečných situacích - při setkání se s cizími lidmi, nabízení drog, šikaně atd.

ZŠ Demlova (Spádová základní škola pro oblast Lazce):

 • před zápisem do ZŠ pozveme zástupce této školy na besedu s rodiči
 • v období zápisů do ZŠ chodíme s dětmi na exkurzi do školy, kde se děti seznámí s jejím prostředím, navštíví některou první třídu, podívají se, jak se prvňáčci učí a vzájemně si předvedou, co už umí
 • žáci II. stupně nám pomáhají s organizací  školní olympiády, kterou každoročně pořádáme na hřišti ZŠ Demlova
 • žáci II. stupně rovněž pomáhají při organizaci Dne dětí, který připravujeme každoročně na naší školní zahradě
 • s pedagogy ze ZŠ Demlova diskutujeme možné odklady školní docházky

Univerzita Palackého Olomouc:

 • během roku do naší mateřské školy přicházejí studenti a realizují  zde výzkumy týkající se dětí předškolního věku

Střední pedagogická škola Přerov:

 • každoročně v naší mateřské škole vykonávají svou průběžnou praxi (každotýdenní) budoucí předškolní pedagogové

Další spolupráce:

 • PPP (Pedagogicko-psychologická poradna)
 • SPP (Speciálně pedagogické centrum)
 • Vizus (orientační zrakové vyšetření)
 • příležitostně využíváme nabídky chovatelů k seznámení se s Canisterapií
 • využíváme také nabídek chovatelů ptactva
 • Sluňákov - centrum ekologických aktivit
 • Spolupráce s firmou Trihorse - testování edukační hračky Fingertrain - train for brain
 • Kino Metropol