Drobečková navigace

Úvod > MŠ Herrmannova > O mateřské škole > Aktuality - MŠ Herrmannova

Aktuality - MŠ Herrmannova


Zájmové kroužky

Vážení rodiče,
přihlašovat vaše děti na zájmové kroužky máte  možnost již nyní, a to prostřednictvím agentur.
Zahájení provozu kroužků od 4.10. 2021.
 
 
 

Publikováno 10. 9. 2021 14:43

Zápis z členské schůzky SRPŠ - září 2021

Zápis z členské schůze 09-2021


Publikováno 10. 9. 2021 14:34

Pozvánka na členskou schůzi SRPŠ

Zveme všechny rodiče na členskou schůzi SRPŠ, která se bude konat

v úterý 7. 9.2021 v 16:30 hod. ve 3. třídě berušek v MŠ Herrmannova v Olomouci.

Na programu

 • Seznámení s organizací a personálním zabezpečením školního roku 2021/2022
 • Hygienické požadavky s ohledem na Covid – 19
 • Povinné předškolní vzdělávání
 • Dokumentace školy
 • Stravné, školné, kulturní akce, zájmové kroužky
 • Diskuse, různé
 • SRPŠ - Zpráva o hospodaření s finančními prostředky za období školního roku 2020/2021
 • Volba představenstva SRPŠ, třídních důvěrníků
 • Odsouhlasení výše členského příspěvku
 • Diskuse, různé

Třídní schůzky se konají 7. 9. 2021 od 15:30 hod a to na všech třídách před zahájením členské schůze SRPŠ.

 Třídní schůzka 3. třídy berušek se koná 30. 8. 2021 od 15:00hod.


Publikováno 30. 8. 2021 21:28

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd ve školním roce 2021/2022

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd ve školním roce 2021/2022.


Publikováno 25. 8. 2021 21:02

Úplata za předškolní vzdělávání - školné

Veškeré informace ohledně platby školného najdete v této směrnici:

Vnitřní předpis úplaty školného


Publikováno 25. 8. 2021 20:59

Týdenní provozní doba Mateřské školy

Týdenní provozní doba Mateřské školy Herrmannova 1

školní rok 2021/2022

1.tř. - motýlci 6:00hod. – 16:30hod.

2.tř. - dráčci 6:30hod. – 16:00hod. -  děti se schází a rozchází v 1. třídě motýlků

3.tř.– berušky 6:00hod. – 16:30hod.

4.tř. – myšky 6:30hod. – 16:00hod. - děti se schází a rozchází ve 3. třídě berušek

5.tř. - žabičky 6:00hod. – 16:30hod.

6.tř. - veverky 6:30hod. – 16:00hod. děti se schází a rozchází v 5. třídě žabiček


Publikováno 25. 8. 2021 20:52

Souhrn informací souvisejících s Covid situací

Vážení rodiče,

 v souvislosti se začátkem školního roku 1.9. 2021 a nástupem dětí do mateřské školy, vám předkládám souhrn informací z materiálu MŠMT, které se týkají provozu mateřské školy

 •  děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek, obecně jsou z této povinnosti vyjmuty děti, které nezahájily povinnou školní docházku
 • děti v mateřské škole se nepodrobují preventivnímu testování
 • pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci v mateřské škole nejsou povinni dokládat OTN (očkování/test/nemoc)
 • pedagogičtí pracovníci v době, kdy poskytují vzdělávání, nejsou povinni nosit ochranný prostředek,
 • nepedagogičtí pracovníci však musí nosit ochranný prostředek, nevztahuje se na ně obdobná výjimka jako na pedagogické pracovníky.

 

Doplňující informace:

 •  Dodržujte hygienická opatření před vstupem do areálu školy a prostorách školní zahrady.
 • Dodržujte ochranu úst a nosu a řádnou respirační hygienu v závislosti na mimořádných opatřeních MZd.
 • Dodržujte zásady provozní a osobní hygieny – desinfekce rukou, umývání rukou před vstupem dětí do třídy.
 • Dodržujte sociální distanc.
 • Omezte počet rodinných příslušníků v budově mateřské školy a pobyt, na dobu nezbytně nutnou.
 • Děti a osoby s příznaky respiračního onemocnění nemohou do prostor školní budovy vstoupit.
 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid – 19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení“ dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí, zajistit jeho dohled a kontaktovat zákonného zástupce dítěte na bezodkladném vyzvednutí dítěte.

 

Škola je vybavena:

 • čistícími a dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou
 • dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – průběžné doplňování do dávkovačů
 • bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid – 19
 • přiměřeným počtem roušek a respirátorů – pro akutní případy
 • úklid a desinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně

 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid – 19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 Mgr. L. Pluháčková, ředitelka

vyvěšeno 20. 8. 2021


Publikováno 23. 8. 2021 21:16

Provoz školní zahrady během prázdninového provozu MŠ

Cedule - provoz školní zahrady.png


Publikováno 2. 7. 2021 14:07

Recyklohraní

Recyklohraní - školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky.

V jarní sběrové kampani použitých baterií se umístila naše školka již podruhé

na 1. místě v Olomouckém kraji – celkem odevzdaných 206 kilogramů použitých baterií.

V přepočtu kg na žáka nám patří 2. místo v Olomouckém kraji.

Obstáli jsme v tvrdé konkurenci ostatních škol, ale hlavně nás může těšit, že jsme udělali něco dobrého pro životní prostředí. Sběr vysloužilých baterií patří ke smysluplným činnostem. Díky recyklaci budou baterie přeměněny na druhotné suroviny. Chráníme tím přírodu před zbytečnou těžbou nerostných surovin.

Posuďte sami! Ze sta kilogramů baterií lze recyklací získat 65 kilogramů surovin. Z tužkových baterií jde především o ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií pak také olovo, kadmium, kobalt nebo stříbro. Jejich opětovným využitím chráníme přírodu před zbytečnou těžbou nerostných surovin. A to už stojí za tu námahu!

Za 1. a 2. místo jsme od Recyklohraní a vyhlašovatele soutěže kolektivního systému ECOBAT získali poukázky k nákupu v prodejnách Kaufland v hodnotě 4 500,- Kč.

Za výhru pořídíme další pomůcky a materiál na pěstitelské práce do našeho nově vzniklého zahradnického koutku – terasa u 6. třídy – veverek

MŠ Herrmannova

 

Děkujeme všem, kteří jste se do sběru baterií zapojili. Tento skvělý výsledek je především vaše zásluha. Už začátkem příštího školního roku na něj budeme mít šanci navázat při podzimní sběrové kampani. Včas vás vyzveme, abyste nám do školky přinesli vysloužilé baterie, případně i nepotřebné elektro a mobilní telefony.

 

Děkujeme


Publikováno 7. 6. 2021 21:17

Oznámení pro rodiče

 Organizace provozu

Na základě vašich požadavků se od školního roku 2021/2022 prodlužuje ranní, provozní doba mateřské školy, a to od 6:00hod. do 16:30 hod.

Ranní scházení od 6:00hod. bude probíhat pro všechny třídy ve 3. třídě berušek. Paní učitelky si následně převezmou děti do svých tříd.

Konečný provoz do 16:30hod. bude opět probíhat pro všechny třídy ve 3. třídě berušek.

 

Školné

Od školního roku 2021/2022 se snižuje měsíční částka za předškolní vzdělávání na částku 750,-Kč.

Pro identifikaci vašeho dítěte obdržíte na školní rok 2021/2022 na začátku září nové jedinečné číslo.

Prosím, nastavte si od září 2021 novou platbu k úhradě, splatnou vždy do 15 dne v měsíci.

 

Mgr. Libuše Pluháčková, ředitelka

Vyvěšeno: 2. 6. 2021

 


Publikováno 2. 6. 2021 14:31