Drobečková navigace

Úvod > MŠ Herrmannova > O mateřské škole > Aktuality - MŠ Herrmannova

Aktuality - MŠ Herrmannova


Novější 1 3

Zájmové kroužky

Vážení rodiče,
přihlašovat vaše děti na zájmové kroužky máte  možnost již nyní, a to prostřednictvím agentur.
Zahájení provozu kroužků od 4.10. 2021.
 
 
 

Publikováno 10. 9. 2021 14:43

Zápis z členské schůzky SRPŠ - září 2021

Zápis z členské schůze 09-2021


Publikováno 10. 9. 2021 14:34

Pozvánka na členskou schůzi SRPŠ

Zveme všechny rodiče na členskou schůzi SRPŠ, která se bude konat

v úterý 7. 9.2021 v 16:30 hod. ve 3. třídě berušek v MŠ Herrmannova v Olomouci.

Na programu

 • Seznámení s organizací a personálním zabezpečením školního roku 2021/2022
 • Hygienické požadavky s ohledem na Covid – 19
 • Povinné předškolní vzdělávání
 • Dokumentace školy
 • Stravné, školné, kulturní akce, zájmové kroužky
 • Diskuse, různé
 • SRPŠ - Zpráva o hospodaření s finančními prostředky za období školního roku 2020/2021
 • Volba představenstva SRPŠ, třídních důvěrníků
 • Odsouhlasení výše členského příspěvku
 • Diskuse, různé

Třídní schůzky se konají 7. 9. 2021 od 15:30 hod a to na všech třídách před zahájením členské schůze SRPŠ.

 Třídní schůzka 3. třídy berušek se koná 30. 8. 2021 od 15:00hod.


Publikováno 30. 8. 2021 21:28

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd ve školním roce 2021/2022

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd ve školním roce 2021/2022.


Publikováno 25. 8. 2021 21:02

Souhrn informací souvisejících s Covid situací

Vážení rodiče,

 v souvislosti se začátkem školního roku 1.9. 2021 a nástupem dětí do mateřské školy, vám předkládám souhrn informací z materiálu MŠMT, které se týkají provozu mateřské školy

 •  děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek, obecně jsou z této povinnosti vyjmuty děti, které nezahájily povinnou školní docházku
 • děti v mateřské škole se nepodrobují preventivnímu testování
 • pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci v mateřské škole nejsou povinni dokládat OTN (očkování/test/nemoc)
 • pedagogičtí pracovníci v době, kdy poskytují vzdělávání, nejsou povinni nosit ochranný prostředek,
 • nepedagogičtí pracovníci však musí nosit ochranný prostředek, nevztahuje se na ně obdobná výjimka jako na pedagogické pracovníky.

 

Doplňující informace:

 •  Dodržujte hygienická opatření před vstupem do areálu školy a prostorách školní zahrady.
 • Dodržujte ochranu úst a nosu a řádnou respirační hygienu v závislosti na mimořádných opatřeních MZd.
 • Dodržujte zásady provozní a osobní hygieny – desinfekce rukou, umývání rukou před vstupem dětí do třídy.
 • Dodržujte sociální distanc.
 • Omezte počet rodinných příslušníků v budově mateřské školy a pobyt, na dobu nezbytně nutnou.
 • Děti a osoby s příznaky respiračního onemocnění nemohou do prostor školní budovy vstoupit.
 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid – 19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení“ dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí, zajistit jeho dohled a kontaktovat zákonného zástupce dítěte na bezodkladném vyzvednutí dítěte.

 

Škola je vybavena:

 • čistícími a dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou
 • dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – průběžné doplňování do dávkovačů
 • bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid – 19
 • přiměřeným počtem roušek a respirátorů – pro akutní případy
 • úklid a desinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně

 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid – 19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 Mgr. L. Pluháčková, ředitelka

vyvěšeno 20. 8. 2021


Publikováno 23. 8. 2021 21:16

Provoz školní zahrady během prázdninového provozu MŠ

Cedule - provoz školní zahrady.png


Publikováno 2. 7. 2021 14:07

Poděkování za spolupráci

hhh.png


Publikováno 27. 6. 2021 18:53

Oznámení pro rodiče

 Organizace provozu

Na základě vašich požadavků se od školního roku 2021/2022 prodlužuje ranní, provozní doba mateřské školy, a to od 6:00hod. do 16:30 hod.

Ranní scházení od 6:00hod. bude probíhat pro všechny třídy ve 3. třídě berušek. Paní učitelky si následně převezmou děti do svých tříd.

Konečný provoz do 16:30hod. bude opět probíhat pro všechny třídy ve 3. třídě berušek.

 

Školné

Od školního roku 2021/2022 se snižuje měsíční částka za předškolní vzdělávání na částku 750,-Kč.

Pro identifikaci vašeho dítěte obdržíte na školní rok 2021/2022 na začátku září nové jedinečné číslo.

Prosím, nastavte si od září 2021 novou platbu k úhradě, splatnou vždy do 15 dne v měsíci.

 

Mgr. Libuše Pluháčková, ředitelka

Vyvěšeno: 2. 6. 2021

 


Publikováno 2. 6. 2021 14:31

Workshop na téma "Jak rozpoznat talent u svých dětí a dále s ním pracovat"

Datum konání: 26. 5. 2021

Milí rodiče, 

zveme vás na workshop pro rodiče na téma Jak rozpoznat talent u svých dětí a dále s ním pracovat. 

Workshop pořádáme ve spolupráci s Mgr. Závrskou, která pracuje pro divadelní spolek DW7 jako programová vedoucí vzdělávacích aktivit. 

Budou vám představeny techniky a nástroje pro práci jak s dětmi, tak i sami se sebou, neboť věříme, že schopnost vnímat a rozvíjet vlastní nadání je paralelou k práci s dětmi.

 

Workshop se koná 26.5.2021 od 17.00 do 19.00 on-line přes platformu ZOOM. Akce je zdarma a přihlášení předem není nutné.

 on-line odkaz na přihlášení: https://us02web.zoom.us/j/85959560168?pwd=bDZaaEo3Vm9FY1FXakwwTE9RTnJDQT09

 

 


Publikováno 20. 5. 2021 8:11

Informace pro rodiče dětí, nahlášených na prázdninový provoz

Datum konání: 1. 5. 2021

Informace pro rodiče nahlášených dětí na prázdninový provoz

1.7. – 30.7. 2021

 

Výběr školného a stravného:

- Poplatek za školné prosím, zasílejte do 20.6. 2021, a to na číslo účtu školy 30031-1809738389/0800

Školné na prázdninový provoz činí 500,- Kč.

- Poplatek za stravu se bude vybírat v hotovosti v kanceláři ředitelky školy, a to v termínu:

 • Pondělí 7.6. 2021 od 10:00hod. do 15:30hod.
 • Úterý 8.6. 2021 od 10:00hod. do 15:30hod.

Stravné je 42,- Kč na den - vynásobte si jej prosím počtem přihlášených dnů a uhraďte v hotovosti přesnou částku.

Mgr.Libuše Pluháčková, ředitelka

Vyvěšeno:13.5. 2021


Publikováno 13. 5. 2021 9:45

Novější 1 3