Drobečková navigace

Úvod > MŠ Herrmannova > O mateřské škole > Aktuality - MŠ Herrmannova

Aktuality - MŠ Herrmannova


Novější 1

Kroužky začínají

Začátek provozu zájmových kroužků pro nahlášené děti je 5.10. 2020

Bližší informace na nástěnkách tříd. 

Děkujeme


Publikováno 25. 9. 2020 21:46

Přihlašování na kroužky

Datum konání: 14. 9. 2020

Kroužky.docx


Publikováno 14. 9. 2020 9:00

Pozvánka na členskou schůzi SRPŠ

Datum konání: 9. 9. 2020

POZVÁNKA


Publikováno 2. 9. 2020 21:02

Důležitá informace pro rodiče, kteří své děti přihlásili na prázdninový provoz MŠ

Vážení rodiče, 

vezměte prosím na vědomí, že pokud máte své děti přihlášeny na prázdninový provoz školky, v období od 17. 8. do 28. 8. 2020, je potřeba jim na tuto dobu přihlásit stravu. Přihlašujte ji prosím jako vždy, a to prostřednictvím portálu www.strava.cz

Stravu je nutné přihlásit do 13. 8. 2020 do 9:00 hod.

Děkujeme.


Publikováno 27. 7. 2020 20:21

Informace k platbám školného na školní rok 2020-2021

ŠKOLNÉ na školní rok 2020/2021

od 1.9. 2020 = 850,-

PLATÍ SE NA ÚČET MATEŘSKÉ ŠKOLY vždy nejpozději k 20. dni v měsíci

na číslo účtu:

1809738389/0800

variabilní symbol – datum narození dítěte

povinný údaj při platbě je - uvedení jména a příjmení dítěte v poznámce

platbu vždy provádějte pouze na daný kalendářní měsíc a neposílejte platby dopředu

Přihláška k úplatě za předškolní vzdělávání


Publikováno 5. 6. 2020 11:21

Společné fotografování tříd

Ve středu, 10. 6. 2020, se uskuteční společné focení všech tříd. Děti se budou fotit během dopoledne (od 8:00 hod) na zahradě MŠ. Fotky budou hrazeny z fondu SRPŠ.


Publikováno 2. 6. 2020 10:49

Pozvánka na červnovou schůzku SRPŠ

Pozvánka


Publikováno 27. 5. 2020 20:36

Důležité informace k obnovení provozu MŠ

 

1. Mateřská škola bude na základě rozhodnutí ORP Olomouc otevřena od 25. 5. 2020 v běžném provozu.

2. Do mateřské školy mohou nastoupit jen zdravé děti.

3. Při cestě do MŠ se na osoby vztahují obecná pravidla chování, stanovená krizovými opatřeními a pravidly - dodržování odstupů 2m (nevztahuje se na doprovod dítěte).

4. Doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.

5. Používejte dezinfekci na ruce umístěné v šatně třídy.

6. Děti, ani zaměstnanci školy roušky nosit nemusí.

7. V prostoru šatny dodržujte maximální počet 4 rodičů s dětmi, s dodržováním bezpečných odstupů.

8. Děti si neprodleně po přezutí a převlečení důkladně umyjí ruce pod tekoucí vodou a tekoucím mýdlem. Ruce si utírají do jednorázového papírového ubrousku a poté vstupují do třídy.

9. Rodič nebo doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy.

10. Rodiče si přihlásí pro své dítě stravu na svém účtu, a to obvyklým způsobem.

11. Stravování bude probíhat v běžné podobě, za zvýšených hygienických podmínek.

12. Vzdělávací aktivity budou organizovány větší než obvyklou část dne v areálu zahrady MŠ, v odděleném prostoru pro jednotlivé třídy.

13. Nedávejte dětem do školky žádné plyšáky, hračky a jiné předměty.

14. Kromě pravidelného úklidu se bude provádět úklid a sanitace nejvíce namáhaných prostor, dezinfikovat se budou toalety, stoly po jídle, kliky u dveří, šatny.

Školné – na základě rozhodnutí Rady města Olomouce ze dne 11. 5. 2020, dochází k obnovení úplaty za předškolní vzdělávání, a to již od 25. 5. 2020 /změna oproti návrhu od 1. 6. 2020/. Výše úplaty za období 5/2020 činí 200,-Kč. Tuto částku odevzdávejte prosím v hotovosti, v podepsané obálce ve své třídě, a to v týdnu od 25. 5. – 29. 5. 2020 . Následně vám bude vystaven doklad o převzetí. Školné za 6/2020 je 700,- Kč – platba běžným způsobem. Částky jsou platné pro všechny platící rodiče, i pro děti, které nenastoupí.

V DEN NÁSTUPU DO MŠ odevzdají zákonní zástupci dítěte pedagogickým pracovnicím vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ – viz Dokumenty nebo k vyzvednutí ve vytištěné podobě v šatně třídy – zde použijte k vyplnění vlastní propisovací pero.

Bez tohoto dokumentu nebude možné dítě přijmout. Každý pak následující den bude stačit slovní vyjádření.

Na čestném prohlášení jsou uvedeny osoby s rizikovými faktory. Do rizikové skupiny patří i dítě, které osobně splňuje alespoň jeden bod ( 2-8 ) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje osoba žijící ve společné domácnosti. Doporučujeme, aby zákonní zástupci dobře rozhodli o účasti dětí v MŠ a ze stejných hledisek zvážili vyzvedávání dětí svými prarodiči nebo jinými blízkými seniory.

Pokud by dítě vykazovalo některý z příznaků COVID 19, kontaktujeme ihned zákonného zástupce, který neprodleně vyzvedne své dítě z MŠ. Dítě bude do doby vyzvednutí rodičem izolováno v samostatné místnosti, pro znemožnění dalšího možného šíření infekce.

Komunikace rodičů se školou v době mimořádného provozu:

1. Vaše požadavky na vyzvednutí dítěte z MŠ v jiné než stanovené době, omlouváni ze vzdělávání, sdělujte ústně paní učitelce ve třídě

2. Pokud potřebujete komunikovat s třídní učitelkou, volte prosím, tyto možnosti:

a) mailovou komunikací na skolka@ms-herrmannova.cz, webové stránky školy - Vaše zpráva

b) telefonem na číslo vaší třídy

TĚŠÍME SE NA VÁS !!! – kolektiv zaměstnanců školy


Publikováno 14. 5. 2020 20:42

Změna omezeného počtu přihlášených dětí

 

Vážení rodiče - aktuální informace!!!

 

Dle aktuální informace z MmOL, se ruší omezený počet dětí na třídu a postupuje se dle

manuálu MŠMT, z kterého vyplývá, že znovuotevření MŠ se i nadále řídí standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle z.č.561/2004 Sb - počet dětí v jedné třídě není omezen.

 

Pokud jste již přihlásili vaše děti k předpokládanému datu otevření školy od 25. 5. 2020, byly vaše požadavky kladně vyřízeny.

.

Rodiče dětí, kteří by ještě uvažovali o nástupu svých dětí k předpokládanému termínu, mají možnost nahlásit děti do 15. 5. 2020.

 

Vyvěšeno: 5. 5. 2020


Publikováno 7. 5. 2020 10:24

Informace k nástupu dětí

 

Vážení rodiče,

všechny vaše požadavky k nástupu - znovu otevření MŠ, byly přijaty a s malými výjimkami jsou děti umístěny ve své třídě.

Požadavky k hygienickým opatřením budou sděleny následně.

Seznamy umístěných dětí budou vyvěšeny na vstupních dveřích tříd.

vyvěšeno 29. 4. 2020


Publikováno 29. 4. 2020 20:19

Novější 1