Drobečková navigace

Úvod > MŠ Herrmannova > O mateřské škole > Aktuality - MŠ Herrmannova

Aktuality - MŠ Herrmannova


Štítky:Výkaz péče o dítě

Výkaz péče o dítě  a další informace najdete  na webu ČSSZ.


Publikováno 1. 3. 2021 20:57

Informace ze školní jídelny

Informace ke školnímu stravování:
 
Děti z mateřské školy budou do 21.3. 2021 ze stravování  automaticky odhlášeny.
 
Vyvěšeno: 28.2. 2021
 
 

Publikováno 28. 2. 2021 13:05

UZAVŘENÍ MATREŘSKÉ ŠKOLY

 

Vážení rodiče,

Z důvodu mimořádného krizového opatření vlády ze dne 26. 2. 2021 je mateřská škola

od 1. 3. 2021 do odvolání UZAVŘENA.

Prosím, sledujte webové stránky školy, kam budeme vkládat další informace.

 

S dětmi zůstaneme v kontaktu, můžete se těšit na další nápady a inspirace.

 

Pro děti s povinnou předškolní docházkou budou kmenové paní učitelky, v rámci distančního vzdělávání, zasílat na webovou stránku dané třídy pravidelně úkoly a činnosti, zaměřené na školní zralost dítěte před vstupem do základního vzdělávání.

 

Pokud budete mít dotazy týkající se vzdělávání dítěte, prosím, obraťte se telefonicky na vaše

p. učitelky, a to denně v době od 8:00hod. do 12:00hod. 

 

Děkujeme za spolupráci

 

Mgr. Libuše Pluháčková, ředitelka školy

 

Vyvěšeno: 27. 2. 2021


Publikováno 27. 2. 2021 18:45

Mimořádné opatření

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22.2. 2021 mimořádné opatření, dle něhož s účinností od 25.2. 2021 do odvolání platí:

· Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

Ø Respirátor nebo obdobný prostředek

 

· Výše uvedený stav se nevztahuje na děti v mateřské škole.

· Pedagogičtí pracovníci jsou povinni výše uvedený respirátor nebo obdobný prostředek nosit.

· Osoby, kromě zaměstnanců školy mají zákaz vstupu do prostoru třídy a herny.

· Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Informace pro rodiče:

· Rodiče dětí, s klinickými příznaky infekčního onemocnění, nechají dítě doma.

· V případě, že dítě bylo pozitivní na Covid -19 a vrátí se do mateřské školy, doloží zákonní zástupci potvrzení o bezinfekčnosti – vydává na vyžádání pediatr dítěte.

· Rodiče kladou zvýšený důraz na hygienu dětí, zejména hygienu rukou.

· Mateřská škola zabezpečuje vytvoření podmínek pro zvýšenou hygienu prostředí tříd, včetně úklidu na vlhko s použitím dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem na podlahy a pracovní plochy.

· Mateřská škola vytváří podmínky pro pravidelné krátkodobé větrání.


Publikováno 25. 2. 2021 13:35

Nový člen pedagogického týmu MŠ

Vážení rodiče,

od února 2021 je součástí našeho pedagogického týmu nová kolegyně – speciální pedagog, logoped p. Mgr. Daniela Asszonyi. Součástí její pracovní náplní je zastupování za nepřítomné kolegyně a logopedická péče vašich dětí.

Logopedická péče bude přednostně poskytnuta dětem s povinnou předškolní docházkou tak, aby před nástupem do základního vzdělávání, byly v co největší možné míře napraveny poruchy komunikace.

Se všemi dětmi bude v rámci vzdělávání prováděna neformální logopedická depistáž a stálá průběžná odborná logopedická prevence.

V případě nutnosti cílené intenzivní logopedické péče, budou rodiče informováni a vyzváni ke spolupráci.

Věříme, že tato systematická odborná prevence a následná péče, je dalším krokem ke zkvalitňování pedagogické práce naší školy.

Kontakt na Mgr. Daniela Asszonyi – d.asszonyi@gmail.com

 

Mgr. Libuše Pluháčková, ředitelka školy

Vyvěšeno: 2.2. 2021


Publikováno 2. 2. 2021 13:33

Karneval ve školce

Karneval.png


Publikováno 26. 1. 2021 13:13

Důležité upozornění ohledně kroužků

Vážení rodiče,

zájmové kroužky z důvodu dalších hygienických opatření, jsou s platností od 25. 1. 2021 pozastaveny. Pokud bude zájmový kroužek zahájen, budete včas upozorněni.

 

Mgr. L. Pluháčková

Vyvěšeno 22.1. 2021


Publikováno 25. 1. 2021 13:53

Potvrzení na daňovou slevu

Vážení rodiče,

potvrzení o výši vynaložených nákladů za umístění dítěte v mateřské škole – pouze školné, dle §381 zákona č. 586/1992 o dani z příjmu za kalendářní rok 2020, si můžete vyzvednout oproti podpisu ve svých kmenových třídách, a to od 8. 2. 2021.

 Mgr. L. Pluháčková, ředitelka školy

Vyvěšeno dne 18.1. 2021

 


Publikováno 19. 1. 2021 13:46

Kroužky začínají!

Vážení rodiče, zájmové kroužky budou začínat od 18. 1. 2021


Publikováno 8. 1. 2021 14:08

Aktuální informace k zájmovým kroužkům

Předpokládaný termín zahájení zájmových kroužků je 11. 1. 2021. 

Potvrzení tohoto termínu proběhne do 7. 1. 2021

 


Publikováno 2. 1. 2021 21:07