Drobečková navigace

Úvod > MŠ Herrmannova > O mateřské škole > Aktuality - MŠ Herrmannova > Mimořádné opatření

Mimořádné opatření 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22.2. 2021 mimořádné opatření, dle něhož s účinností od 25.2. 2021 do odvolání platí:

· Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

Ø Respirátor nebo obdobný prostředek

 

· Výše uvedený stav se nevztahuje na děti v mateřské škole.

· Pedagogičtí pracovníci jsou povinni výše uvedený respirátor nebo obdobný prostředek nosit.

· Osoby, kromě zaměstnanců školy mají zákaz vstupu do prostoru třídy a herny.

· Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Informace pro rodiče:

· Rodiče dětí, s klinickými příznaky infekčního onemocnění, nechají dítě doma.

· V případě, že dítě bylo pozitivní na Covid -19 a vrátí se do mateřské školy, doloží zákonní zástupci potvrzení o bezinfekčnosti – vydává na vyžádání pediatr dítěte.

· Rodiče kladou zvýšený důraz na hygienu dětí, zejména hygienu rukou.

· Mateřská škola zabezpečuje vytvoření podmínek pro zvýšenou hygienu prostředí tříd, včetně úklidu na vlhko s použitím dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem na podlahy a pracovní plochy.

· Mateřská škola vytváří podmínky pro pravidelné krátkodobé větrání.