Drobečková navigace

Úvod > MŠ Herrmannova > O mateřské škole > Aktuality - MŠ Herrmannova > Důležité informace k obnovení provozu MŠ

Důležité informace k obnovení provozu MŠ 

1. Mateřská škola bude na základě rozhodnutí ORP Olomouc otevřena od 25. 5. 2020 v běžném provozu.

2. Do mateřské školy mohou nastoupit jen zdravé děti.

3. Při cestě do MŠ se na osoby vztahují obecná pravidla chování, stanovená krizovými opatřeními a pravidly - dodržování odstupů 2m (nevztahuje se na doprovod dítěte).

4. Doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.

5. Používejte dezinfekci na ruce umístěné v šatně třídy.

6. Děti, ani zaměstnanci školy roušky nosit nemusí.

7. V prostoru šatny dodržujte maximální počet 4 rodičů s dětmi, s dodržováním bezpečných odstupů.

8. Děti si neprodleně po přezutí a převlečení důkladně umyjí ruce pod tekoucí vodou a tekoucím mýdlem. Ruce si utírají do jednorázového papírového ubrousku a poté vstupují do třídy.

9. Rodič nebo doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy.

10. Rodiče si přihlásí pro své dítě stravu na svém účtu, a to obvyklým způsobem.

11. Stravování bude probíhat v běžné podobě, za zvýšených hygienických podmínek.

12. Vzdělávací aktivity budou organizovány větší než obvyklou část dne v areálu zahrady MŠ, v odděleném prostoru pro jednotlivé třídy.

13. Nedávejte dětem do školky žádné plyšáky, hračky a jiné předměty.

14. Kromě pravidelného úklidu se bude provádět úklid a sanitace nejvíce namáhaných prostor, dezinfikovat se budou toalety, stoly po jídle, kliky u dveří, šatny.

Školné – na základě rozhodnutí Rady města Olomouce ze dne 11. 5. 2020, dochází k obnovení úplaty za předškolní vzdělávání, a to již od 25. 5. 2020 /změna oproti návrhu od 1. 6. 2020/. Výše úplaty za období 5/2020 činí 200,-Kč. Tuto částku odevzdávejte prosím v hotovosti, v podepsané obálce ve své třídě, a to v týdnu od 25. 5. – 29. 5. 2020 . Následně vám bude vystaven doklad o převzetí. Školné za 6/2020 je 700,- Kč – platba běžným způsobem. Částky jsou platné pro všechny platící rodiče, i pro děti, které nenastoupí.

V DEN NÁSTUPU DO MŠ odevzdají zákonní zástupci dítěte pedagogickým pracovnicím vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ – viz Dokumenty nebo k vyzvednutí ve vytištěné podobě v šatně třídy – zde použijte k vyplnění vlastní propisovací pero.

Bez tohoto dokumentu nebude možné dítě přijmout. Každý pak následující den bude stačit slovní vyjádření.

Na čestném prohlášení jsou uvedeny osoby s rizikovými faktory. Do rizikové skupiny patří i dítě, které osobně splňuje alespoň jeden bod ( 2-8 ) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje osoba žijící ve společné domácnosti. Doporučujeme, aby zákonní zástupci dobře rozhodli o účasti dětí v MŠ a ze stejných hledisek zvážili vyzvedávání dětí svými prarodiči nebo jinými blízkými seniory.

Pokud by dítě vykazovalo některý z příznaků COVID 19, kontaktujeme ihned zákonného zástupce, který neprodleně vyzvedne své dítě z MŠ. Dítě bude do doby vyzvednutí rodičem izolováno v samostatné místnosti, pro znemožnění dalšího možného šíření infekce.

Komunikace rodičů se školou v době mimořádného provozu:

1. Vaše požadavky na vyzvednutí dítěte z MŠ v jiné než stanovené době, omlouváni ze vzdělávání, sdělujte ústně paní učitelce ve třídě

2. Pokud potřebujete komunikovat s třídní učitelkou, volte prosím, tyto možnosti:

a) mailovou komunikací na skolka@ms-herrmannova.cz, webové stránky školy - Vaše zpráva

b) telefonem na číslo vaší třídy

TĚŠÍME SE NA VÁS !!! – kolektiv zaměstnanců školy