Drobečková navigace

Úvod > MŠ Herrmannova > O mateřské škole > Aktuality - MŠ Herrmannova > DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S OPATŘENÍM COVID-19

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S OPATŘENÍM COVID-19 

· Dodržujte prosím, hygienická opatření před vstupem do areálu školy a v prostorách školní zahrady.

· Při příchodu do šatny použijte dezinfekci na ruce.

· Děti si před vstupem do třídy umyjí pečlivě ruce mýdlem a osuší do textilního ručníku.

· V prostoru šatny se zdržujte po dobu nezbytně nutnou.

· Minimalizujte počet rodinných příslušníků v budově MŠ.

· Nedávejte prosím, dětem do školky žádné plyšáky a jiné hračky.

· Při kašli a kýchání si zakrývejte nos a ústa nejlépe papírovým kapesníkem, ten neprodleně vyhoďte a následně si umyjte ruce.

· Průběžně informujte p. učitelky o zdravotním stavu svého dítěte.

· Do školky patří pouze děti zdravé.

· Při příznacích respiračního onemocnění mají p. učitelky právo dítě do školky nepřijmout a požadovat lékařské potvrzení, o zdravotní způsobilosti dítěte (platí i pro alergie a chronická onemocnění).

· V případě nenadálého onemocnění dítěte během dne, bude dítě izolováno do samostatné místnosti, bude mu poskytnuta rouška a rodiče budou neprodleně informováni o zdravotním stavu dítěte. Zákonný zástupce si v nezbytně nutné době dítě vyzvedne a následně bude upozorněn na telefonické zkontaktování lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V případě mimořádných situací spojených s onemocněním covid – 19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuální platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.