Drobečková navigace

Úvod > MŠ Herrmannova > O mateřské škole > Aktuality - MŠ Herrmannova > AKTUÁLNĚ k obnovenému provozu mateřské školy

AKTUÁLNĚ k obnovenému provozu mateřské školyDatum konání:
8.4.2021

Vážení rodiče,

v pondělí 12.4. 2021 se provoz mateřské školy otevře prioritně pro děti s povinnou předškolní docházkou, to je pro děti, které dovrší do 31.8. 2021 věku 6 let.

Výjimka se vztahuje také na děti zákonných zástupců určených profesí – viz. níže. I zde musíme zachovat homogenitu skupiny max 15 dětí. V případě vašeho opodstatněného zájmu prosím, o vaši zpětnou vazbu.

 

Otevření mateřské školy doprovází řada opatření, které je důležité respektovat a dodržovat jak ze strany rodičů, zaměstnanců školy, tak i dětí samotných.

V každém případě se budeme maximálně snažit, aby pobyt dětí v MŠ byl i za těchto podmínek, co možná nejpříjemnější. Na obnovu provozu se velmi těšíme a v případě vašich dotazů, či doplňujících informací se neváhejte obrátit, jak vedení školy, tak i na samotné pedagogy.

Velkou pozornost budeme věnovat adaptačnímu období, kde budeme zařazovat aktivity na posilování vztahů, komunikace a spolupráce a aktivity na podporu seberegulace. Co největší část aktivit se budeme snažit realizovat venku.

Pedagogové budou s vámi i nadále v kontaktu a budou vás informovat o aktivitách, které jsou naplánovány, na co se zaměří a co bude cílem v jednotlivých oblastech vzdělávání. Rádi uvítáme vaši zpětnou vazbu o adaptaci vašeho dítěte. V případě nepřiměřené emoční reakce vašeho dítěte, se na nás obraťte s důvěrou a se snahou najít společně adekvátní řešení.

Důležité: děti budete přivádět vždy do 1. třídy motýlků, kde bude prováděno testování dětí a vyhodnocování testů. Následně pak p. učitelky převedou děti do daných tříd.

Pro děti ze 3. třídy berušek bude provoz ve 3. třídě berušek a ve 4. třídě myšek.

Pro děti z 5. třídy žabiček bude provoz v 5. třídě žabiček.

Pro děti rodičů určených profesí, bude provoz ve 4. třídě veverek.

Ve třídách dětí s povinnou předškolní docházkou budou kmenové p. učitelky na dopolední vzdělávání. Odpoledne budou zastupovat kolegyně z jiných tříd.

Ve 4. třídě veverek budou zastupovat kolegyně i z jiných tříd.

Děti si budete vyzvedávat v dané třídě a před vstupem do šatny budete dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření.

Vyzvedávání dětí na všech třídách bude možné do 16:30 hod.

 

Počet dětí ve skupině: max 15

Respirátory, roušky: děti mít nemusí, zaměstnanci ano

Testování: viz instruktážní video

· Testuje se proto, aby bylo ve školce bezpečno.

· Přítomnost dětí na vzdělávání je podmíněno účasti na testování. Dětem, které se testování neúčastní, nebo budou mít pozitivní výsledek testování, se přítomnost na vzdělávání zakazuje. V tomto případě bude mateřská škola absenci dítěte evidovat jako omluvenou a škola ve spolupráci s rodiči zajistí individuální podporu v rámci pedagogické intervence.

· Testování se bude provádět bezprostředně po příchodu do MŠ, a to 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek, nebo v den nástupu dítěte do mateřské školy.

· Platnost AT – 2-3 dny.

· Testování může probíhat na základě asistence rodičů, nebo rodič písemně pověří p. uč., aby test s dítětem provedla – pověření bude k dispozici na místě testování.

· P. uč. bude ke každému dítěti přistupovat vlídně, citlivě a srozumitelně bude dítě informovat, o co se jedná, a proč je testování důležité.

· Rodič nebo p. uč. provedou pomocí tyčinky stěr v kraji každé nosní dírky cca 2,5 cm a štětičku obtočí 5x dokola nosní sliznice, dítě potom vyčká do výsledku testu cca 15 minut na určeném místě.

· Pokud je nález negativní, dítě odchází s p. učitelkou do třídy.

· P. učitelky vždy zpětně nahlásí rodiči výsledek testování, a to buď telefonicky nebo formou SMS.

· Po dobu vyhodnocování AT rodiče vyčkávají ve venkovních prostorách na výsledek testování.

· V případě pozitivního nálezu je povinností zákonného zástupce k okamžitému převzetí dítěte.

· Rodiče nahlásí tuto skutečnost pediatrovi, KHS a podstoupí RT-PCR, pokud bude mít dítě RT-PCR negativní, vrací se do prezenčního vzdělávání.

· Zpětný návrat do mateřské školy je podmíněn negativním RT-PCR, nebo potvrzením po skončené povinné izolaci – vydává poskytovatel zdravotnických služeb.

Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má příznaky onemocnění Covid – 19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.

Věříme, že ve zdraví spolu všechno zvládneme!

 

Mgr. Libuše Pluháčková, ředitelka školy

Vyvěšeno 8.4.2021

 

 Určené profese:

· Pedagogičtí pracovníci

· Zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb

· Zaměstnanci bezpečnostních sborů

· Příslušníci ozbrojených sil

· Zaměstnanci orgánů veřejného zdraví

· Zaměstnanci v sociálních službách

· Zaměstnanci Úřadu práce

· Zaměstnanci ČSSZ

· Zaměstnanci Finanční správy