Drobečková navigace

MŠ Herrmannova > MŠ Baarova > Aktuality pro rodiče - MŠ Baarova > !! Oslovujeme rodiče!!!

!! Oslovujeme rodiče!!!Vážení rodiče,

Krizový štáb Statutárního města Olomouc má v plánu otevřít MŠ v souladu s hygienickými podmínkami, které budou stanoveny. Mateřské školy budou pravděpodobně omezeny v počtu dětí. V takovém případě by byly upřednostněny děti v povinném vzdělávání – předškoláci.

Žádáme o nahlášení vaší potřeby docházky dítěte do MŠ.

Mateřské školy se budou otvírat dle aktuální epidemiologické situace, rozhodnutí krizového štábu a také personálních možnostech jednotlivých mateřských škol.

Zda byste nastoupili v období do konce června do naší mateřské školy, napište formou:

  • e-mailu na adresu baarova@ms-herrmannova.cz
  • z webových stránek školy v sekci kontakty
  • formou sms nebo zavoláním na tel.číslo 608 542 060 ( i během víkendu!)

a to do pondělí 27.04.2020 do 12.00 hodin.                                                                                                           

Sdělení MmOl

Pokud se jedná o nárok na ošetřovné po otevření MŠ, ověřili jsme telefonicky na MPSV, že pokud dítě začne chodit do MŠ, právo na ošetřovné automaticky zaniká.

Pokud dítě do MŠ nenastoupí z osobních důvodů rodičů (obava z nákazy apod.), na ošetřovné též není nárok. Pokud dítě do MŠ nenastoupí z kapacitních důvodů (např. mladší dítě, které školka při omezené kapacitě nebude moci přijmout), potvrdí ředitelka či zástupce řed. MŠ písemně tuto skutečnost rodičům a ti mají nadále právo ošetřovné čerpat s doložením tohoto potvrzení.

Děkuji za spolupráci Kopečná Renáta