Drobečková navigace

MŠ Herrmannova > MŠ Baarova > Aktuality pro rodiče - MŠ Baarova > Doplňující informace ke znovuotevření MŠ

Doplňující informace ke znovuotevření MŠ 

Vážení rodiče - doplňující informace:

· provoz školky je stejný, jak před uzavřením provozu

· konečný provoz všech tříd od 16:00 - 16:30hod. ve 3. třídě berušek

· z podaných informací MmOl se mohou děti spojovat do tříd

· zájmové kroužky budou probíhat ve stejném režimu, a to od 25. 5. - 29. 6. 2020

· doprovod dětí bude mít zakryta ústa a nos ochrannými prostředky

· děti mít roušky nemusí

· při nástupu dítěte do MŠ odevzdají rodiče podepsané „Čestné prohlášení“, které se bude záznamem vašeho podpisu aktualizovat po delší, jak dva dny nepřítomnosti dítěte

· aktuálně denně informujte p. uč. o zdravotním stavu svého dítěte

· úplatu za měsíc 5/2020 = 200,- Kč, odevzdáte v podepsané obálce u p. uč. ve třídě

/ následně vám bude vystaven doklad/

· plyšáky a jiné hračky se do školky nenosí

· dodržujte hygienická opatření před vstupem do areálu školy, a v prostorách zahrady

· dodržujte hygienickou vzdálenost 4 dospělých osob v prostoru šatny dětí

· v prostoru šatny se zdržujte po nezbytně nutnou dobu

· nahlašování, omlouvání dětí ze vzdělávání, sdělte p-uč. ústně

· děti si před vstupem do třídy umyjí ruce mýdlem a pod tekoucí vodou

· rodiče nevstupují do třídy

· vrácení peněz za zrušenou „Školu v přírodě“ bude provedeno na třídě / MŠ Herrm./

 

Vyvěšeno 20. 5. 2020